כדי למצוא את המספר הסידורי של רישיון  SketchUp Pro שברשותך, אנא בצע את הפעולות הבאות בהתאם למערכת ההפעלה שבידך.

Windows

1. פתח את סקצ'אפ פרו.

2. הקש על תפריט עליון License Info < License < Help – פרטי הרישיון המלאים יוצגו בחלון צף.

3. העתק במדיוק את פרטי משתמש, החברה והמספר סידורי, במידה ויש כוונה להשתמש במידע זה כדי לשדרג את רישיון SketchUp Pro.

הכי מומלץ, "להעתיק" ו"להדביק" מידע זה לכל אחד משלושת התיבות. שגיאות כתיב יימנוע את הביצוע השדרוג בהצלחה.

 

Mac OS X

1. פתח את סקצ'אפ פרו.

2. הקש על תפריט עליון License Info < License < SketchUp – פרטי הרישיון המלאים יוצגו בחלון צף.

3. העתק במדיוק את פרטי משתמש, החברה והמספר סידורי, במידה ויש כוונה להשתמש במידע זה כדי לשדרג את רישיון SketchUp Pro.

הכי מומלץ, "להעתיק" ו"להדביק" מידע זה לכל אחד משלושת התיבות. שגיאות כתיב יימנוע את הביצוע השדרוג בהצלחה.