Home פורומים מענה ל- הצגת מידות על גבי המודל

Ngbiran
חבר
מספר פוסטים: 2
#3898 |

ראשית, תודה רבה. תשובתך מתייחסת רק לעניין השכבות ולא לעניין הצגת המידות. שאלתי היא כיצד ניתן להציג את המידות על גבי המודל.