Home פורומים מענה ל- מידות לא תקינות

יעל
מנהל בפורום
מספר פוסטים: 349
#4065 |

הי מותק.
את צריכה טרם הכנסת התכנית, לסדר את יחידות המידה.

מתוך התוכנה:

גשו לתפריט ראשי FILE ובחרו ב-IMPORT. זוהי הדרך לצרף לקובץ העבודה קבצים מכל סוג.
כוונו את פורמט הקובץ לייבוא אל התוכנה ל"קבצי דו ממד של אוטוקאד".
לחצו Click על הקובץ אותו את רוצה לצרף לסקצ'אפ.
לחצו על מתג Options וכוונו את החלון ליחידות המידה המתאימות לעבודה, סנטימטרים. סמנו את שאר התיבות ב-V.
לחצו על מתג OPEN, והקובץ ייכנס אל תוך התכנה.

 

1

הדבר השני שציינת קשור לתבנית המוגדרת, אשר משפיעה על אופן פתיחת הקובץ הראשוני ויחידות המידה שיהיו בה. צריך לקבוע את התבנית עם תחילת העבודה.

אך במידה וזה נפתח כבר, היכנסי אל חלון WINDOW – PREFRENCES ובחלון שייפתח בחרי ב-TEMPLATE.

בחרי את התבנית שאת רוצה והקישי OK.

עם פתיחת קובץ חדש, התבנית תעודכן.

לגבי התבנית שאת מבקשת