Home פורומים מענה ל- פקודת STRECH?

יעל
מנהל בפורום
מספר פוסטים: 349
#3705 |

שלום גדעון,
הפקודה שאתה מבקש יכולה להתבצע עם פקודת SCALE, כאשר מדובר בדו ממד ובמשטח, ועם פקודת MOVE כאשר מדובר בנקודת קצה.
צורת העבודה עם פקודת SCALE היא ביחס של קנ"מ. כאשר תבחר את המודל ותקיש S כדי להיכנס לפקודת SCALE, יופיעו 9 נקודות ירוקות בכל פאה. כאשר תבחר בנקודת מרכז הפאה האמצעית תוכל להזיז את המודל בצורה מקובעת לכל אחד מהצירים.
לנוחיותך, תוכל גם ליצור קו עזר ולהתאים את המתיחה אל קו העזר.
בנוסף, תוכל גם להשתמש בערך מספרי. פקודת SCALE מתחילה את הפעולה עם ערך 1, שהוא שווה לתצוגת המודל כעת. אם תקיש 2 ההגדלה תתבצע פי שתיים לאותו כיוון מתבקש. כך בהתאמה, אם תקיש 0.5, המודל יקטן לחצי מגודל הציר אליו הוא מתייחס.
פקודת MOVE המאפשרת לבצע מתיחה לקו על ידי היצמדות לנקודת קצה, מתבצעת על ידי הקשת קליק להראות את הכיוון וקליק נוסף או קליק להראות כיוון, הזנת ערך ו-ENTER לסיום.
בהצלחה.