Home פורומים מענה ל- קובץ ממודד

יעל
Keymaster
מספר פוסטים: 349
#4265 |

שלום רחל.
הדרך להתגבר על כך היא לבקש שיעבירו אלייך קובץ רק עם השכבות המוצגות ולמחוק את כל התוכן של השכבות הכבויות.
צריך להבין את העיקרון שבמעבר קבצים בין תוכנות CAD, עוברות גם השכבות הכבויות ולכן יש לעיתים עומס גרפי.