Home פורומים מענה ל- קו מידה עשרוני

יעל
מנהל בפורום
מספר פוסטים: 349
#3742 |

הי
את עשית בסדר גמור, וזה אמור להסתדר.
אנחנו כן עובדים על מידה עשרונית כך שזה בסדר.
תשלחי לי קובץ ואני אבדוק מה חסר לך בהגדרות.