Home פורומים מענה ל- תרגיל בית

יעל
Keymaster
מספר פוסטים: 349
#7158 |

מצב כזה מלמד כי החזית לא יושבת בדיוק על משטח הגאומטרי של הבית.
אם את מתחקה על גבי שרטוט המלבן, אמור להיות לך מלבן על הגאומטוריה.
תנסי לתקן ואם לא מצליח לך, את מוזמנת לשלוח אלי את הקובץ לבדיקה