Home פורומים מענה ל- array

יעל
מנהל בפורום
מספר פוסטים: 349
#4119 |

שלום רבקה.
סדר הפעולות של שכפול אובייקט למרחק כלשהו הוא:
1. כניסה לפקודת הבחירה (רווח במקלדת) ובחירת האובייקט. הוא יסומן בכחול
2. כניסה לפקודת הזזה (M במקלדת)
3. הקשה יחידה על CTRL, כדי להפעיל את פקודות COPY
4. הקשת קליק על האובייקט שנבחר או על נקודת תחילת המרחק.
5. להראות כיוון (רק על הצירים)
6. להזין ערך + ENTER או להזיז את העכבר אל מקום היעד.
* בשלב זה, תוכלי להחליט אם תרצי העתקות נוספות או שמספק אותך רק העתקה יחידה. במידה ורוצים העתקות נוספות, פשוט גשי למקלדת והקישי X ואת מספר ההעתקות + ENTER.