Home פורומים סקצ'אפ – Sketchup יצירת מדרגות תרגיל …. מענה ל־יצירת מדרגות תרגיל ….

[email protected]
חבר
מספר פוסטים: 3
#8079 |

היי יעל … קודם כל רציתי להודות לך שהגבת …

חבל שלא נשלחה הודעה למייל … הייתי רואה את תגובתך הרבה קודם לכן …

בכל אופן צדקת … זה אכן אפשר לי לסמן את המדרגות וליצור component …
משום מה בכל אופן עריכת קומפוננט המדרגות מחוץ למודל לא השפיע על תוך המודל …

אני ינסה שוב …

חג מבורך ..