Home פורומים סקצ'אפ – Sketchup הפיכת בלוק מאינצים למטרים מענה ל־הפיכת בלוק מאינצים למטרים

יעל
מנהל בפורום
מספר פוסטים: 349
#8287 |

שלום מיכל.
במקרים של צורך בהתאמת קומפוננט למידותינו, הדרך לעבוד היא עם פקודת סרט המדידה.
רצף עבודה:
1. הקישי T במקלדת.
2. הקישי לחיצה יחידה על Ctrl, וודאי כי הפלוס שמימין לסמן נעלם.
3. במידה ומדובר ברכיב סגור בתוך מודל, היכנסי אל עריכתו. אחת הדרכים היא להקיש קליק ימני ולבחור Edit Component.
4. מדדי מקטע אחד, שאת מידותיו את יודעת. עשי זאת על ידי שני קליקים.
5. בסוף הפעולה, עם ביצוע הקליק השני, תופיע מידה בשדה הזנת הערכים. מידה זו אינה נכונה והזיני כעת את המידה הרצויה.
6. סקצ'אפ תציג הודעה שבא היא תשאל אם רצונך לשנות את מידות הרכיב –
"?Do you want to resize the active group or component"
7. עני כן.
וכך זה יותאם.