תיאור מוצר

שמירת הרישיון בתוך חבילת תמיכה, תאפשר לך להיות מעודכן תמיד בגרסה החדישה של סקצ'אפ ולקבל תמיכה בכל הקשור לרישוי והתקנה.
על-מנת לקבל המשך תמיכה באופן רציף, יש לבצע הארכה של שירות זה, טרם פקיעת תוקף התמיכה – משמע, במהלך השנה לאחר רכישת התוכנה.