דרישות מערכת

WINDOWS

מעבד 1GHz ומעלה.

מינימום 1GB זכרון RAM, מומלץ 3GB ומעלה.

300 MBפנויים בדיסק הקשיח לצרכי התקנה.

16 GBנפח כללי בכונן הקשיח.

 MAC OS X

מעבד  Intelח2.1+ GHz

מינימום 1GB  זכרון RAM, מומלץ 3GB ומעלה.

300 MB פנויים בדיסק הקשיח לצרכי התקנה.

תמיכה בפלטפורמות

* SKETCHUP 8 OR 2013

תמיכה במפות Alpha ליישום שקיפות במהירות וביעילות.

WINDOWS VISTA, 7 & 8

דימוי להצללה באזורי פינות וסדקים של אובייקטים. ניתן להשתמש בV-RayDirt-כדי לייצר מגוון רחב אפקטים ריאליסטיים.

*MAC OS X 10.6 ומעלה