3D Basecamp הוא הכנס המוביל והגדול בעולם של אנשי SketchUp.    

הכנס יתקיים בין התאריכים 15-17 באוקטובר,  בבולדר, קולורדו, עיר הולדתו של SketchUp.

כנס 3D Basecamp של שנת 2012, בא לחגוג את קיומם העצום של תוספים, פלגינס […]