Project Description

תכנון ושיפוץ בית מגורים – משפחת בועזי – באדיבות מעצבת הפנים פנינית שרת-אזולאי

להלן התכנית מערך ריהוט הדו ממדית, טרם העלאת המודל בסקצ'אפ.

 תכנית מערך ריהוט - משפחת בועזי