Project Description

פרויקט חדש בסקצ'אפ עבור מידול לספרייה בבית ספר בסין.

סקצ'אפ חוצה גבולות ויחידות מידה, מודל אחד שלם ואותו ניתן לתרגם לכל השפות והמידות.