בית מגורים פרטי בהרצליה פיתוח – תכנונו של אדריכל משה אלג'ם